Důchodce         


Půjčit si mohou i důchodci a to jak důchodci starobní, tak i poživatelé důchodu invalidního, sirotčího nebo vdovského. Podmínkou pro poskytnutí půjčky důchodcům je doložení aktuálního důchodového výměru od ČSSZ. Půjčit lze od 10.000 do 100.000 Kč.